den nordre grav set
.
grav i øst set mod syd
.
grav i vest
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38169
Sted- og lokalitetsnummer
090109-16
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Krumstrup voldsted Voldstedet består af en høj, omtrent kvadratisk banke, der på alle sider er omgivet af dybe vandfyldte grave med stensatte sider. Over den vestre grav, langs hvis yderkant vejen fra Lø- rup går, er en betonbro på en gammel kampestenspille. På vold- stedet ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl.B fredede hovedbygning. Iøvrigt benyttes voldstedet som have og gårdsplads. Det fredede areal måler ca. 55 x 45 m, og fredningsgrænsen for- løber i vest langs vejens østlige kant, medens den i syd, øst og nord går langs gravenes ydre overkanter. De eksisterende bygninger samt broen berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsan- tikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lignende må op- rensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikva- ren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1969
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldgraven længst mod N er 12 m. bred. På dens yderside står 9-10 gamle kastanjer, hvor grenene rager langt ud over voldgraven. Over Ø-voldgraven ligger en gammel træbro på jerndragere - ikke nævnt i deklarationen. Uden tilladelse er stensætningerne i voldgraven sat om og denne gang muret op langs V-, N- og S-voldgraven. Men ellers fundet som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt lille voldsted med prægtig hovedbygning helt ud til offentlig vej.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links