Fortidsminde set mod nord
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38171
Sted- og lokalitetsnummer
090102-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/10 1907 (Sofie Olsen) Langdysse, 90 x 10 m, 1,25 m høj. Randsten : NV 9, SØ 14, SV 7. Kratbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1907
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 1,6 x 89,0 x 10,0 m., med tilsyneladende intakt højfyld, der giver højen en markant rejst profil. Øvreenderne af adskillige randsten ses/anes hele vejen rundt om højen, der er orienteret NØ/SV. Intet kammer synligt, en sadelformet sænkning i højen 24 m. fra den N-lige ende kan skyldes et bortgravet kammer. I S-enden synes højfylden at være forsvundet, idet 12 tildels ret små randsten sat i U-form betegner en ca. 6 m.'s forlængelse af højen i forhold til højfylden, stenene indrammer med andre ord et nu fladt område, hvori ses adskillige sten i skovbunden. Ca. 17 m. fra N-enden er et lille stykke af højens V-side ulovligt tilplantet med 1,0-2,2 m. høje graner. Disse er en udløber af en noget større beplantning, som er § 53-krænkende for så vidt angår de nærmeste 5 m. En evt. nænsom soignering i form af frilæggelse for krat og underskov samt de nærmeste dele af granbeplantning V for højen - eventuelt fulgt op af en delvis fjernelse af skovmuld, således at randstensrækkerne (der formentlig er intakte) kunne følges, ville give et mindesmærke af mindst tostjernet seværdighedsgrad. Et skovarbejderskur (fast) er opstillet ca. 60 m. SV for langdyssen. ** Seværdighedsforklaring ** Se berejserkommentar. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1999
Tinglysning - Det Kulturhistoriske Centralregister
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links