Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
131097
Sted- og lokalitetsnummer
120713-64
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kyø voldsted Voldstedet består af en nærmest firesidet borgbanke, der hæver sig ca. 3-4 m over vandspejlet i de omgivende gra- ve. Bankens plane topflade måler ca. 45 m i øst-vestlig og ca. 35 m i nord-sydlig retning. Banken er omgivet af ca. 20-25 m brede grave, der i nordøst, øst og sydøst er vandfyldte, medens de i nordvest, vest og sydvest fremtræ- der som sænkninger, der delvis er fugtige. Over den vestre grav fører en ca. 14 m bred dæmning over til banken. Langs den østre grav er en ca. 17 m bred dæmning, der hæver sig ca. 4-5 m over det øst for beliggende terræn. Voldstedet er græs- klædt med en del bevoksning af løvtræer, fortrinsvis på gravenes skråninger og dæmningen langs den østre grav. Fredningsgrænsen forløber i nord langs voldgravenes ydre overkant, i øst langs dæmningens ydre fod, i syd langs gra- vens ydre overkant, der på det vestligste stykke flugter med facaden på det eksisterende stuehus, medens den nord- sydgående vej afgrænser voldstedet i vest. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 90 m og i øst-vest ca. 115 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1974
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2001
Byggeri og anlæg - Aalborg Historiske Museum
2001
Museal prøvegravning - Aalborg Historiske Museum
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumVelplade borgbanke. Græsset klippes regelmæssigt af lodsejer. Gravene er noget tilgroede omend de forsøges vedligeholdt.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links