Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181423
Sted- og lokalitetsnummer
140708-20
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ousgård Vold. Voldsted i form af en borgbanke af afrundet-firkantet grundplan, 36 x 32 m og indtil 2 m høj, orienteret ca. efter verdenshjørnerne. I V, N og Ø rejser banken sig fladt skrånende fra engfladen. Topplauteauet er noget ujævnt, højest omkring midterakten Ø/V, i øvrigt som helhed flad. Bordbankens S-side er i hele sin længde udformet som en 4-5 m bred terrasse, i V afsluttet af en markent, voldagtig forhøjning, i Ø af en lignende men ganske svag højning. Terrassens niveau er mindre end 1 m over engen. Midt for terrassens S-side skyder en svag højning sig tungeformet 3-4 m ud fra bankens fod. Umiddelbart SV for denne højning står to svære egepæle Ø/V for hinanden i en indbyrdes afstand af 1,6 m, begge rundtømmer ca. 20 cm i diameter, den ene meterhøj, den anden overbrudt ved terræn. Fredningen omfatter borgbanken inklusive den beskrevne tungeformede udbygning mod S, samt en 2 m bred bræmme af engen hele vejen rundt om denne.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMidt i den flade Mose og syd for Aaløbet hæver sig en lav, rundet Høining, dannet af tilført Muld, den kaldes Hovskov eller Tovskov. Høiden over Mosens Overflade er høist 5 Fod, Bredden er c. 80 F., Længden c. 50 F. Ved den sydlige Side af denne Høining har man i Mosen opgravet Tømmer af en Bro, baade de nedrammede Pæle og Strækbjælkerne. Der er saaledes ingen Tvivl om, at denne, særdeles lave Høining langt ude i Mosen er et "Voldsted" som have været forbundet med Land mod Syd ved en Pælebro. Bevoksning: 1990: Græs
1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLokaliteten fejlafsat i sb og på fredningskort. 1. fredningsnr = 141792. Iflg. FFM-tekst rettet til 1814:23. Voldstedet eller rettere borgbanken er meget tydelig på luftfotos. Endvidere omfattes borgbanken og et rekatngulært stykke land syd for åen af den gl. sognegrænse. Denne lod er nu matrikuleret som nr. 4a af Enslev by.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBanken er 2 m. høj og måler 27-34 m. i diameter. Bevokset med græs og brændenælder. Udenom sump med siv. Ingen grave eller volde synlige. FM-sten mod syd på banken.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links