voldstedet set mod syd
.
voldstedet set mod øst
.
grav mellem de to banker
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391514
Sted- og lokalitetsnummer
090428-5
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sollerup voldsted består af en banke, ca. 70 m i N-S, ca. 50 m i Ø-V og 1,5 m høj. Banken er i N, Ø og V omgivet af lavtliggende arealer og er i V afskåret fra det faste land med en ca. 10 m bred og 1,5 m dyb grav. Voldstedets form og udstrækning samt grænsen for fredningen ses af vedlagte tinglysningsrids.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Sømose, tæt ved Fleninge (Arreskov) Sø, ligger et Voldsted, firkantet, omtr. 130' paa hver Led, lavt, opfyldt af Brokker af gamle Mursten ("Munkesten"). Voldstedet er begrænset mod Vest af en vandfyldt, men nu meget smal Grav, hinsides hvilken er en smal Højning, mod Nord og Syd af Lavninge, der sikkert tidligere have været oversvømmede, og mod Øst af en smal Kyst, over hvilken fører en dobbelt Række af meget store Kampesten, øjensynlig en gammel Sti til Søen (en lignende er i nyere Tid - efter at Søen har trukket sig tilbage, bleven anlagt længere ude). - Paa og ved Voldstedet voxer Tjørn, Hyld og vilde Roser. (jf.J.K. og R.S).
1985
Dyrkning/land- og skovbrug - Odense Bys Museer
1985
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSollerup voldsted består af en banke, ca. 70 m i N-S, ca. 50 m i Ø-V og 1,5 m høj. Banken er i N, Ø og V omgivet af lavtliggende arealer og er i V afskåret fra det faste land med en ca. 10 m bred og 1,5 m dyb grav. Voldstedet form og udstrækning samt grænsen for fredningen ses af vedlagte tinglysningsrids.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links