Oversigt set fra sydøst
.
Oversigt set fra sydvest
.
Oversigt set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1304123
Sted- og lokalitetsnummer
110305-160
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Søgård. Et dobbeltvoldsted bestående af to banker, omgivet af en fælles vold af ovalt omrids (ca. 100 x 200 skridt). Dette mindesmærke må således ikke fjernes eller beskadiges ved bort- eller tilførsel af jord, sten, fyld, affald m.m. eller på anden måde forstyrres. Beplantning må ikke finde sted. Derimod tillades pløjning i det omfang, som arealets dyrkning gør det nødvendigt.

Undersøgelseshistorie

1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Som tidligere beskrivelse.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. To banker omgivet af ydre vold, som dog er meget udvisket. Ligger i dyrkning jvf. fredningsbestemmelse.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links