Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130487a
Sted- og lokalitetsnummer
110305-198
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 1,25 m høj, 16 m lang i ØSØ-VNV. 9 m bred. I top en 4-5 m bred gravning 0,40 m dyb, åben mod syd. Beplantet i plantage. Matr.nr. 9a: Vestsiden af ovennævnte langhøj.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Som tidligere beskrivelse, men et par steder var overfladen revet op af væltede træer fra stormfaldet i 1981. Store dele af højen var dækket af kvas. Begyndende opvækst af selvsåede træer (gran, røn) på NV-enden. Et par unge bøge vokser på toppen af højen. I SV-siden, nær toppen, ses en sten, ca. 25 cm. lang. Cf. 1304:84a. Ejerne af denne og de flg. bør kontaktes for at forhindre optrækning af stød samt genplantning på højene. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt og delvis bevokset med træer.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links