Banken set fra S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2709132
Sted- og lokalitetsnummer
160608-58
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Tårup-Tyklund Voldsted. Voldstedet består af en rund borgbanke, der er ca. 40 m i diameter ved foden. Den er omgivet af vand. Den har form som en flad keglestub hvis topflade skråner fra nordvest mod nordøst. På topfladen ses mindre ujævnheder. Banken rejser sig ca. 2,5 - 2 m over vandspejlet. 20 meter sydvest fra bankens fod strækker der sig i sydøstlig-nordvestlig retning en ca. 55 m lang dæmning, der i begge ender støtter sig til højere land. Dæmningen holder vandet opstemmet om borgbanken. Dæmningens nordøst- skråning står stejlt, mens sydvestskråningen flader jævnt ud. Midt på fin- des en gennemgravning til et afløb, hvori der er anbragt et stigbord, der regulerer vandstanden. Borgbanke og dæmning er lyngklædt. Fra det højere land i sydøst fører en træ- bro over til borgbanken. Fredningen omfatter borgbanken med en bræmme omkring dens fod på 20 m samt dæmningen i hele dens længde og i en bredde af 20 m fra fod til fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller affald. Regulering af vandstanden må ikke finde sted uden Nationalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI en Mose ligger en cirkelrund plan Ophøjning 36 Skr. vid, der aabenbart er et gammelt Voldsted eller rettere Borgplads da der ikke ses Spor af nogen egentlig Vold. Mosen ses mod V. at have været opdæmmet. Dæmningen er gjennemgravet. Ingen Tradition knytter sig til Stedet. Bevoksning: 1989: Græs og Lyng
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted. Gjort II Afd. opmærksom herpå. Bevoksning: 1989: Græs og Lyng
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted forefundet som beskrevet i fredningskort, idet det dog tilføjes, at det i texten angivne længdemål på dæmningen: 55 m, er grotesk underdrevet. Dæmningens længde er mindst 150 og snarest 200 m, idet den nofrdvestlige 1/3 dog består i en forhøjning af en naturlig morænetange. Tinglysning evt. ændres. Check ÅF 53. Opmåles v. 10. kontor. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt, umiddelbart forståeligt og naturskønt beliggende fortidsminde. Bevoksning: 1989: Græs og Lyng
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVoldsted i plantage. Fundet som beskrevet. Banken er bevokset med græs, lyng og nåletræer. Dæmningen er tæt bevokset med nåletræer og lidt løvtræer.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links