Oversigtsbillede - voldstedet set fra SØ
.
Skilt ved fortidsminde set fra Ø
.
Den sydøstre voldgrav set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32113
Sted- og lokalitetsnummer
170501-5
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav og matr.: Gaverslund, matr.nr.7b (Trindvoldslodden). TRINDVOLD Voldsted på en stejl naturlig banke, 40 x 60 m i grundflade, ca. 10 meter høj, midt på siden en ca. 2 m bred omkringlø- bende tør grav med lav vold på ydersiden. Voldstedets top- flade er plan 6 x 8 m bred. Banken er bevokset med træer og buske. Fredningsgrænsen sættes langs bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af sten, jord og affald.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Gauerslund Skov findes et velbevaret Voldsted "Trindhøi" kaldet, bevoxet med ung Skov. Midt om de jævne Sider af en rund, toppet Banke, der ligger afsondret mellem høiere Banker, er gravet en høiest 7 Fod dyb Grav. ved denne Indkjæring i den naturlige Bakke dannes udadtil en Vold med en 3-6 F. bred Overflade, medens den Top, som viser sig indenfor Graven, fik særdeles bratte Sider. Den jævne Overflade har kun en lille Udstrækning, omtrent 40 F. lang og 25 F. bred. Se T. 5. Bevoksning: 1997: Løvkrat og Løvtræer
1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Trindvold". (På målebordsblad og 4 cm kort benævnt "Trindhøj"). Typisk eksempel på motte fra middelalderen, som fritekst. Tilføjelse: Mindre sænkning i topfladen. På toppen er fundet spor af brændt ler fra bygninger. Graven er placeret i 3-4 meters højde. Topfladen er ryddet. I øvrigt bevokset med større løvtræer, yngre opvækst, navnlig birk, krat og bregner. Gammelt skred eller afgravning fra grav til top i sydsiden, har bevirket en dæmning over graven. En sti passerer over dæmningens østside, fra fod til top. ** Seværdighedsforklaring ** Meget stejlt og markant voldsted. Skiltet af SNS ved natursti markeret af Vejle amt. Bevoksning: 1997: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links