Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171492
Sted- og lokalitetsnummer
140405-37
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

VOLDSTEDET PÅ TRUDSHOLM HOVEDGÅRD Det fredede areal omfatter ca. 1,8 ha, og dets beliggenhed fremgår af ved- lagte kort. Det fredede areal skal henligge i græs og kan benyttes til græs- ning, men må ikke dyrkes, beplantes eller bebygges. Bort- eller tilkørsel af jord, oplagring af sten, affald, materialer eller deslige må ikke finde sted uden Nationalmuseets og Fredningsnævnets tilladelse..

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstet på Trydsholm Hovedgård: Forefundet på den trykte og afsatte position, umiddelbart V for et lille hus (nu feriehus), der også figurerer på deklarationsridset. Den sydlige havldel af det fredede areal, med sydlige del af ladegårdsbanken ("C" på deklarationsrids) og hele forborgen ("B") er opdyrket og henligger med korn. Fra S-kanten af hovedborgens banke ("A") er der maximalt 15 m mod SSV til NNØ-kant af det opdyrkede parti af det fredede areal. Høvedborg-banken hæver sig ca 5 m over den omgivende voldgravs bund. Banken er adskilligt mere ujævn end deklarationsridset lader ane, med bl.a. en afsat i SØ, på hvilken stenrækker (fundament?) anes. Banken med samt de V og N for denne værende dele af ladegårdsbanken, plus voldgraven hele vejen rundt om banken, afgræsses af heste. Voldstedet bør opmåles (v/ Clemme og undertegnede), og det ulovligt dyrkede område skal retableres. Efter måling foreslås ny tinglysning med mere præcis beskrivelse af fortidsmindet. JGB: 16.5.1990: Forelagde den ulovlige opdyrkning for ejeren, Poul E. la Cur. Han mente, at voldstedet havde været under delvis dyrkning overtog Trudsholm. Jeg forberedte ham dog på, at man senere ville vende tilbage til sagen. Ejers navn og adresse = se berejserskema. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt lille voldsted (vil have været endnu mere seværdigt, hvis det ikke var fordi mere end halvdelen af det ulovligt er opdyrket, jfr. ovenfor), smukt beliggende.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldstedet er græsklædt.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links