Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1813170
Sted- og lokalitetsnummer
140603-103
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

ULVHOLM VOLDSTED Voldstedet består af en i hjørnerne afrundet firsidet borgplads, hvis diameter er 100 fod såvel i nord og syd som i øst og vest. Den hæver sig kuppelformet ca. 15 fod over de omgivende enge. Mod øst, syd og vest har den været omgiven af nu tilgroede grave, hvis bredde synes at have været mod øst 30 fod, mod syd 32 fod, mod vest 24 fod. Foran gravene ses endnu på de tre nævnte sider lave volde, der mod øst er 3-4 fod høje - 29 fod bred, mod syd 5 fod høj 24 fod bred, mod vest 2-3 fod høj - 29 fod bred. I det sydøstlige hjørne er voldene sløjfede til opfyldning for en overgang over de sumpede grave. Mod nord har der ikke været nogen vold foran borg- pladsen; her løber som grænse for det fredlyste areal en i nyere tider gravet grøft.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet på blåt kort, dog med flg. tilføjelser: Svag nordvold tegner sig som en 5 m bred og 1/4 m høj rygning uden de totter af enggræs, der kendetegner vådområderne lokalt og derfor med et mere kompakt og tørt indre end omgivelserne. Fra fast land i S udgår en delvist bevaret dæmning, indtil ca. 4 m bred og ½ m høj, med retning mod skåret i voldenes SØ-hjørne. Græsklædt. Beliggende i bred eng i tunneldal, hvori åløb. ** Seværdighedsforklaring ** Særdeles velbevaret og smukt anlæg. Ikke offentligt tilgængeligt, men fuldt synligt fra offentligt tilgængelig skov i S. Bevoksning: 1989: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dæmningen er vanskelig at udskille. Græsklædt samt bevokset med brændenælder.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links