Oversigt set fra NNV
.
Oversigt set fra S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181389
Sted- og lokalitetsnummer
140702-45
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Svinsted Høj" 3 x 15 (Ø-V) x 20 m (N-S). Mod V aftrådt, her stenkærne kom- met til syne. Større tilgroet afgravning mod NØ. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 4 F. høi, med en stor Udgravning i Siden, som dog ikke har forstyrret Midtgraven. Bevoksning: 1991: Græs
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Svinstedhøj" 3 x 15 (Ø-V) x 20 (N-S). Mod vest aftraadt, her stenkærne kommet til syne. Større tilgroet afgravning mod NØ. Græsklædt i ager. Tingl 7/5 49[[Fredet]] Bevoksning: 1991: Græs
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Svinsted høj". Græsbevokset leyt affladet rundhøj i ager. På østsiden ses stadig en større gl. afgravning som beskrevet. Ingen synlig stenkerne som tidl. omtalt. I sydsiden nær top en enkelt mindre ræve- eller gravlingegang, og enkelte gl. marksten på og ved højfod. Ca. 1 m. oppe på vestlige højside 5 jordfaste, hovedstore sten, - sikkert randsten. Bevoksning: 1991: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links