Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra Ø
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181378
Sted- og lokalitetsnummer
140702-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, 1 x 12 m. Højen utvivlsomt noget afgravet og en del af S-siden er nu væk. Set fra N tegner højningen sig dog ret tydeligt. Græsgroet med træer i have. NMI: Da den ligger i have, bør den fredes.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, c. 5 F. høi, næsten Halvdelen er sløifet. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest 1 x 12 m. Højen er utvivlsomt noget afgravet og en del af sydsiden er nu væk. Set fra Nord tegner højningen sig dog ret tydelig (og da den ligger i have, bør den fredes.) Græsgroet med træer. Tingl 7/5 49[[Fredet]] Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjrest som beskrevt. I haven ret syd for gårdbygninger. Nordlige halvdel græsklædt (græsplæne),- øvrige m. div. løvkrat og nåletræer. Meget udflydende højafgræsning, - kun imod N og NØ en rimelig klar afgrænsning / højfod. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links