Oversigt set fra V
.
Stenkisten, set fra V
.
Infotavle ved fortidsmindet.
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813168
Sted- og lokalitetsnummer
140702-80
Anlæg
Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stensat gravkiste, særdeles velbygget og udført af store sten i tre skifter. Formen er nærmest bredoval, og kistens indvendige længde er ca, 2,3 m i øst- vest, dens indvendige bredde ca. 1,4 m og dens dybde ca. 1,10 m. Over kisten findes 2 dæksten og en rest af en tredie. 2 m udenom kisten, regnet fra dens inderside, er indbefattet i fredningen.

Undersøgelseshistorie

1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJernaldergrav. Jvnf. Journ. 117/49. Bevoksning: 1991: Lyng.
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStensat gravkiste, særdeles velbygget og udført af store sten i tre skifter. Formen er nærmest bredoval, og kistens indvendige længde er ca. 2,3 m i øst-vest, dens indvendige bredde ca. 1,4 m og dens dybde ca. 1,10 m. Over kisten findes 2 dæksten og en rest af en tredie. 2 m udenom kisten, regnet fra dens inderside, er indbefattet i fredningen. J. 1404/59 om fredningen og istandsættelse.Kisten samt 2 m udenom fredet, J. 1404/59. Bevoksning: 1991: Lyng.
1959
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 117/49. Sb. 14.07.02-80. Beretning om restaurering af romersk jernalders stenkiste. I dagene 17-18/6 1960 blev den fredede jernalders stenkiste i Hem - sb. 80 af Hem sogn, Onsild Herred, Randers Amt restaureret og opmålt af undertegnede [Dorthe Hansen]. Kisten var ret tilgroet med ukrudtsplanter, og en del sand og muld var skredet ind i den. Den østlige dæksten lå nedstyrtet i kammeret. Den nedfaldne dæksten blev med Falcks hjælp løftet op og lagt på plads over kistens østlige ende. For at få den solidt anbragt, var det nødvendigt at lægge den ret langt ind over de østlige bæresten. Ved en tidligere restaurering foretaget af Randers Museum var dækstenen blevet anbragt midt over kisten, hvor den ikke passede og derfor var skredet ned. Kisten blev oprenset for jord og anden affald og derefter opmålt (pl. 1-2). Stenkiste af bredoval form. Længde: 2,10 m ved bunden, 2,30 m foroven. Bredden ved østenden: 1,15 m ved bunden, foroven 0,80 m, bredde ved midten: 1,25 m ved bunden, foroven 1,00 m. Kistens dybde 1,10 m. Den er bygget af store sten i tre skifter. ... [Fortsættes].
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStensat gravkiste som beskrevet. Ligger i SØ-hjørne af lyngbevokset hedestykke, - tidligere ager. Udgravet og restaureret i 1948. 1 dæksten i østlige ende, og 1 dæksten i vestlige ende af grav. Den tredie dæksten kun fragm. bevaret over sydlige væg midt for graven. (?) §53: Langs Ø-V gående skel mellem hede og syd for liggende ager, ca. 15 m. S for graven, er der nyplantede blågran mindre en 0,5 meter i en ca. 3 meter bred zone. Ret syd for graven er beplantning dog undladt i en ca. 10 meter lang Ø-V orient. strækning. ** Seværdighedsforklaring ** Et flot og atypisk fortidsminde med en betagende smuk udsigt imod Hem skov m.m. Bevoksning: 1991: Lyng.
1992
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 117/49, Fundberetning Nr. 5178. Sb. 14.07.02-80. Stenkiste fra romersk jernalder. Hem. Sb. 14.07.02-80. Undersøgt i 1960 af Dorthe Hansen. Restaureringsrapport, dagbogsnotater og plantegninger, arkiveret på N01 d. 11/12 1992.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links