Definition fra Guder & Graves ordbog

Begrebet "stenbygget grav" anvendes, når der er tvivl om, hvorvidt et anlæg er en storstensgrav (dysse eller jættestue) eller en stenkiste. Det kan enten være, hvis graven er sløjfet for mange år siden, eller hvis den er så ødelagt, at dens oprindelige form ikke længere kan bestemmes.

Definition fra Trap Danmark

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.Kr.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.Kr.-1050 e.Kr.).

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links