Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra SØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181380
Sted- og lokalitetsnummer
140702-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Møgelhøj", skelhøj, 6 x 35 m. Den fordeler sig med halvdelen på matr.nr. 7a og halvdelen på matr.nr. 6b. I den del af højen, der ligger på 6b er i året 1923 nedgravet en stor vandbeholder, der siges at gå ca. 5 alen ned i højen. Mod V og på samme matr.nr. findes en rendeformet afgravning med opragende stophane.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, c. 18 F. høi og 100 F. bred. En ubetydelig Gravning ved Foden og et Par smaa Huller i Toppen, ellers fuldstændigt bevaret. Pl. 15a. F.M. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
1883
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Møgelhøj" 6 x 35 m. den fordeler sig med ca. halvdelen paa matr.nr. 7a og halvdelen paa matr.nr. 6b. I den del af højen, de ligger paa matr.nr. 6b er i aaret 1923 nedgravet en stor vandbeholder, der siges at gaa ca. 5 alen ned i højen. Mod Vest og paa samme matr.nr. findes en rendeformet afgravning med opragende stophane. Paa matr.nr. 7a FM 28/2 1883 tingl. 7/5 49[[1883]] Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
1948
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Møgelhøj", stor flot rundhøj som beskrevet. Ligger i skellinie (ø-V), omgivet af ager imod Syd. Imod Nord div. gårdsbygninger og have. Gl. vandbeholder og afgravningsrende imod Vest som tidligere beskrivelse. Topfladen af høj ret ujævn. SØ-lige højside græsklædt. N, V. og Ø-side sløres stærkt af opvokset løvkrat. Langs østlige højfod en grusvej til nord for liggende gård. Ejers kone på gården "Sankthansborg" N. for højen oplyste at vandbeh. ikke længere benyttes, og evct. pleje af højen bør også tilstræbe en fjernelse af denne helt eller delvist, efter nærmere aftale m. ejer. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links