Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181387
Sted- og lokalitetsnummer
140702-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Fellinghøj", 4 x 19 (Ø-V) x 23 m (N-S), velbevaret bortset fra, at der et par meter oppe på NØ-siden er gravet en ca. 1 m bred fure, græstørven herfra lagt på gravningens SV-kant. Midt i furen er plantet en tjørnehæk, der fort- sætter NV-SØ også uden for højen. Skelhøj. Matr.nr. 7e: Høj i skel til matr.nr. 7a af Hem.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 55 F. bred, 6 F. høi, fuldstændig bevaret. [Sb.] Nr. 4 F.M. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 4 x 19 (Ø-V) x 23 m (N-S) "Fellinghøj". Velbevaret bortset fra, at der et par meter oppe paa NØ siden er gravet en ca. 1 m bred fure, græstørvene herfra lagt paa gravningens SV.-kant. Midt i furen er plantet en tjørnehæk (lav endnu), der fortsætter NV-SØ ogsaa udenfor højen. Tingl 7/5 49. [[Jr. 70/51]][[Fredet]] Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Felling Høj", velbevaret rundhøj i markskel med opvokset læhegn af tjørn. En lille sænkning på sydlige højside nær top. § 48: Læhegnsskællet NV-SØ går over højen ca. 2 m. N. for højcentrum. Højen er som tidligere beskrevet blevet beskadiget herved, men omtalte grøft er som højen i helhed nu helt tilvokset og græsdækket. Tjørnehækken er dog nu opvoksede træer på ca. 5 m. højde, og altså ikke fjernet som tidligere lovet af ejer. Bør fjernes nu, helst i forbindelse med generel pleje af højen v. Århus Amt. Nodre højside, nord for læhegnet er dækket af opvokset selvsået løvkrat/-træer og det vil ikke være formålstjenestligt at kræve læhegnet fjernet på og indtil ca. 5 m. fra højen hvis ikke det kombineres med pleje af hele højen. §53: Nord for højen, til ca. 5m. fra højfod en ca. 2 år. gl. nyplantning m. nobilisgran på tidligere overdrevsareal. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links