Oversigtsfoto set fra N
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
301756
Sted- og lokalitetsnummer
030502-76
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vestborg Voldstedet består af en voldbanke, grav og ydervold, i en ud- strækning af ca. 125 m i øst-vest, indtil 125 m i nord-syd. Fredlysningen sker under forbehold af fyrvæsenets ret i hen- hold til kontrakt af 6. april 1894. Uden ejerens tilladelse skal offentlig adgang til mindesmærket ej tilstedes, ligesom det aldrig vil kunne pålægges ejeren at anlægge eller tåle, at der anlægges offentlig vej eller sti til mindesmærket. I de tilfælde, hvor der på mindesmærket er bevoksning, forbeholdes denne opretholdt i tilsvarende udstrækning. Matr.nr. 12e: Vestborg. I skellet til Koldby, matr.nr. 12d.

Undersøgelseshistorie

1930
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2009
Museal udgravning - NationalmuseetSom led i forskningsprojektet ”Borgene på Samsø” er der i søgegrøfter på og i anlæggets forskellige volde, voldgrave og borgbanker (185 m2 i alt) blevet undersøgt en adgangsvej, tomten af en nedbrændt bygning og den sidste rest af porttårnet, foruden at borgbankens opbygning er fastlagt, og borgens oprindelige udseende sandsynliggjort. Borgen har været et udpræget militært anlæg (ingen forborg eller ladegård på stedet) og kun fungeret kort tid omkring 1370. Tårnets teglmurede del har haft prestigekarakter
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVoldstedet er tilgroet i store træer, buske og krat på voldene og i graven.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links