Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130817
Sted- og lokalitetsnummer
120714-1
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted Matr.nr. 14d: Den østlige del af et middelalderligt vold- sted, der består af svage forhøjninger og fordybninger i terrænet. Voldstedet er græsklædt. En grøft i matrikelskel- let til matr.nr. 14e skiller den østlige del af voldstedet fra den vestlige. Matr.nr. 14e: Den vestlige del af et middelalderligt vold- sted, der består af en rund borgbanke, ca. 30 m i diameter og indtil ca. 75 cm hævet over det omgivende terræn med om- givende gravsænkning, der er indtil 14 m bred og med spor af en ydre 9-10 m bred vold. Voldstedet ligger hen i græs. En grøft i matrikelskellet til matr.nr. 14d skiller den vest- lige del af voldstedet fra den østlige. Grænsen for det fredede areal er angivet med gult på vedlagte udsnit af matrikelkort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2001
Museal besigtigelse
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumTilgroet i højt græs og siv. Svært at "overskue" i bevoksningen. Velskiltet og tilgængeligt.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræsklædt, ubebygget voldsted i kanten af Vilsted Sø.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links