Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38151
Sted- og lokalitetsnummer
090409-1
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Den nordlige del af voldstedet "Voldhave". Voldstedet består af en lille rund banke omgivet af ca. 10 m brede grave. Bankens top er noget forstyrret af nyere gravninger. Nord for banken ligger en større dobbeltbanke, ligeledes omgivet af grave, der mod syd og vest er beskyt- tet af korte voldstykker. Voldstedet, der ligger ca. 500 m syd for Heden kirke, er skov- og kratbevokset. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skit- se, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoks- ning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Den sydlige del af voldstedet "Voldhave" ligger på matr. 16a. Beskrivelsen indgår i beskrivelsen af den nordlige del, der lig- ger på matr. 15a.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Privat udgravning - Odense Bys Museer
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFundet som beskrevet jvf. skitsen fra 1968. Voldstedet ligger i en lille skov S for Heden. Bevoksningen er rester af en gammel stævningsskov. Borgbanken har en ca. 15 år gammel nedgravning i toppen. Den hæver sig over 3 m. over omgivende terræn. Et spændende anlæg, der fortjener en bedre opmåling. Bevoksningen er så høj og tæt, at den lukker for lyset. Herved er der ingen foryngelse eller krat på vej op. ** Seværdighedsforklaring ** Et efter fynske forhold stort og velholdt anlæg. Desværre ses det ikke på afstand p.g.a. bevoksningen, men da bevoksningen er "åben" forneden er anlægget nemt at overskue. Over 600 m. at gå til voldstedet. Bevoksning: 1985: Løvkrat
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links