Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38168
Sted- og lokalitetsnummer
090423-1
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5.7.1916 aflyst. Nyfredet 08.02.1980. Voldsted ved Torebygård. Voldstedet består af en nærmest rund borgbanke med omgiven- de grav og en i vest og syd foranliggende vold. Borgbanken, hvis øvre del er helt affladet, og på hvis øvre skråning er anlagt en rundtløbende sti, måler på topfladen ca. 14 m i øst-vest og ca. 10 m nord-syd, medens de tilsva- rende mål ved bankens fod er hhv. 27 m og 24 m. Den omgivende grav, der er delvis tør, har en bundbredde mellem 3,5 og 5 m. Voldgravens bund ligger ca. 1,70 m under det omgivende terræn. Uden for voldgraven er i vest og syd, over en strækning på ca. 65 m, en vold, der er indtil 10 m bred, og som hæver sig ca. 1,60 m over det omliggende terræn, idet den i syd- vest dog kun når en bredde af 6 m og hæver sig 0,75 m over terræn. Volden er gennembrudt af en adgangssti til borgban- ken. Det fredede anlægs form og udstrækning fremgår af vedlagte kortskitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Voldstedet ligger i gårdens have og er træ- og buskbevokset. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplant- ning må kun ske i samråd med fredningsstyrelsen, fortids- mindeforvaltningen.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFundet som beskrevet. Bevokset med en del ældre bøgetræer, men er ellers dækket af visne blade. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret og instruktivt voldsted med lette adgangsforhold. Bevoksning: 1985: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links