4863 oversigt. Set fra VSV.
.
7674
.
7678
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372811
Sted- og lokalitetsnummer
050301-1
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted med grave Voldstedet består af en borgbanke og grave i nord og vest.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUmiddelbart vest for Kirken et omtrent kvadratisk Voldsted (Siderne c. 120'-140' l.), "Herregaardspladsen" kaldet, paa alle fire Sider omgivet med Grave, som nu til Dels er opfyldte og tagen under Plov. Her menes at have staaet en Herregaard, hvis Ladebygninger skulle have ligget umiddelbart hinsides den søndre Grav, paa dette Sted er for faa Aar siden ved Markarbejde fundet en (senere tilkastet) Brønd [= sb.10?]. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
1943
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Grave i N og V, den nordlige vandfyldt. Også mod Ø, ind mod kirkegårdsdiget, synes der at være en sænkning. Borgbanken meget kuperet mod N, med en sænkning midtfor nordsiden. Borgbanken er opdyrket, og stod med kornstubbe ved mit besøg. Ifølge deklarationen må "overfladisk pløjning kun finde sted, når græsmarkens rensning kræver det". Bør muligvis påtales. Genbesigtiget 4/12-81. Voldstedet tilsået med vintersæd ganske som resten af marken. Man kan i det dyrkede tydeligt skelne den tilpløjede sydlige grav. Mål: længde: 60 m., bredde: 60 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links