4854 kilden, brøndsat. Set fra VSV.
.
4850 oversigt. Set fra V.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37289
Sted- og lokalitetsnummer
050304-20
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Den hellige fru Marthas Kilde Den i præstegårdshaven liggende helligkilde, kaldet DEN HELLIGE FRU MARTHAS KILDE. Kilden er stensat og overdækket med et træ- dæksel, hvis diameter er ca. 0,5 m. Det areal, der er underkastet nedenstående fredningsbestemmel- ser begrænses af ejendommens skel mod øst og syd, i øvrigt af en linie 10 m fra kilden. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord og sten og affald, eller på nogen anden måde forstyr- res.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Præstegaardens Have). Fru Marthas Kilde, nu svagt rindende, omdannet i ny Tid.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDen hellige fru Marthas kilde. Kilden er rund, stensat (mursten) og dækket med et rundt cementdækse. Ved kilden ligger en stor kampesten, et par mindre ligger i kilden. Ifølge præsten har der indtil for nylig været flere sten omkring kilden. Ca 30 m V. for kilden er 1978 bygget en ny præstegård. En udvidelse , delvis ned mod kilden, forberedes. Der synes ikke at have været søgt om fredningsdispensation til bygningen af præstegården, præsten mente, at når kommunen havde givet byggestilladelse måtte det være i orden. Mål: 1X1x0,5 m.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog uden omkringliggende kampesten. Ved berejsningen nævnes en bygning, der skal opføres, denne bygning er nu opført tilsyneladende uden dispensation fra NBL § 18 100 m zone. Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet, da der blot kan ses et betondæksel på ca. 0,5 m i diameter. Ligger i præstegårdshave.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links