Original 1 kortudsnit Karise Gårde
.
4836 matr. 5a sydlige voldgrav. Set fra V.
.
4825 matr. 4a voldgrav i N. Set fra VNV.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372810
Sted- og lokalitetsnummer
050304-17
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Til matr.nr: Karisegårde matr.nr. 4a omfatter voldgravsrest Karisegårde matr.nr. 5a omfatter "Karisegårde" Ruinen af det middelalderlige "Karisegårde" samt voldgravsrest Fredningen omfatter det bevarede mur, som har en syld af kvader- hugne kridtsten og derover 6 - 7 skifter munkesten. Grundfladen er nærmest firkantet (ca. 5 x 8 m). Voldgravsrest: Resten af den voldgrav, som har omgivet det middelalderlige Karisegårde. Voldgraven må således ikke beskadiges ved gravning, tilførsel af jord, affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldstedet af Karise Gaard. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKarisegårde. Voldgraven på matr. 4a ligger hen, lidt uordentlig, men ikke misholdt. Ejeren interesseret. Voldgraven på matr. 5a i have, synes velholdt. Der står en flagstang i ruinresten. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links