den nordlige voldgrav, set fra vest
.
voldgraven mod NV
.
den vestlige bro til borgbanken, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382222
Sted- og lokalitetsnummer
040418-38
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted ved Basnæs Voldstedet består af en næsten kvadratisk borgplads, hvorpå hovedbygningen ligger. Borgpladsen er omgivet af vandfyldte grave, der har kampestenssætninger flere steder ud for hoved- bygningen. Fredningen omfatter borgplads og voldgrave og det fredede areal måler ca. 85 x 85 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene og for- sætlig ændring af vandstanden må kun finde sted med National- museets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted ved Basnæs, 3 x 85 x 85 m. Voldstedet fremtræder som beskrevet og hæver sig ca. 3 m over voldgravens vand. Stensatte sider især mod V og langs inderside af voldgraven. Ved ydersiden findes en pælesætning. Der findes 1 nyere hovedbygning på banken, hvor der også er park, alt velholdt. Mos S findes en del af en ydre voldgrav ? - ikke omfattet af fredningen. Den er også velholdt. Der fører murede broer til borgbanken fra V og S. Ejeroplysninger på berejserblanket.
1995
Museal besigtigelse - Sorø Amts Museum, Arkæologisk AfdelingI fornbindelse med tørlægning af voldgraven fandt man en træspade af eg
1995
Museal detektorbrug - Sydvestsjællands MuseumIngen fund.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links