Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
10109
Sted- og lokalitetsnummer
100703-15
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Kælderanlæg, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bratskov voldsted Voldstedet består af en ca. 60 x 60 m stor borgbanke, som på tre sider, i vest, nord og øst er omgivet af delvis vand- fyldte gravsænkninger, som er bredest i øst, hvor de når en bredde af ca. 20 m, medens de mod nord og vest er ca. 15-16 m fra overkant til overkant. Banken hæver sig ca. 2-3 m o- ver voldgravene. På borgbanken ligger den i henhold til byg- ningsfredningsloven fredede hovedbygning. I det nordvestlige hjørne er spor af en iskælder. Iøvrigt benyttes areal som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen går i vest, nord og øst langs voldgravenes (sænkningernes) ydre overkant, og i syd langs en linie, som forløber fra den sydlige overkant af hhv. den vestre og den østre voldgrav (voldgravssænkning). Bygningerne er ikke om- fattet af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, eller på nogen anden måde forstyrres. Henlæggelse af jord, sten og afflad må ikke finde sted. Det er tilladt at anvende det fredede areal som have og gårdsplads på samme måde som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVoldsted/Borg
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumBratskov Herregård - Bebygget voldsted. Kommunalt ejet,

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links