Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
29137
Sted- og lokalitetsnummer
160512-51
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Firsidet voldsted bestående af en voldbanke i terrænhøjde, kantet af fire rette grave med på indersiden opkastet vold. Den sydvestlige side er 64 m lang, og volden er 1,5-2 m høj i forhold til voldbanken. På ydersiden en 6-7 m bred grav, ca. 1 m dyb i forhold til omgivende terræn. Den nordvestlige side er 63 m lang, og volden ca. 1 m høj, graven ca. 5 m bred og ca. 1 m dyb. Vold og grav er gennembrudt to steder ved en grøft og et skovspor. Den nordøstlige side er 67 m lang, og volden ca. 1 m høj. Kun i den nordvestlige ende ses antydning af en grav i form af en ca. 5 m bred terrasse med svag forsænkning i midten. Mod sydøst er denne afskåret af en bæk/grøft. Den sydøstlige side er 52 m lang, og volden ca. 1 m høj, graven ca. 5 m bred og ca. 0,5-1 m dyb. Denne side er noget deformeret ved flere gennembrud og andre forstyrrelser. Voldene fremstår højest i hjørnerne undtaget i øst, hvor en grøft er skåret igennem. Voldstedets ydre afgrænsning er gravenes ydre kant.

Undersøgelseshistorie

1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceEt større middelalderligt befæstet anlæg omkranset af en jordvold. Sydsiden er velbevaret i over 2 m's højde. Foran volden ses rester af en mindre voldgrav. Anlægget er i 1951 og i 1987 undersøgt af amatørarkæologer, og i begge tilfælde er der fremkommet anlægsspor og opsamlet keramik. Keramikken kan dateres til omkring 1300. HOM agter at foretage en undersøgelse.
1987
Museal besigtigelse - Horsens Museum
1987
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1987
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Diverse sagsbehandling - Horsens MuseumMuseet anmoder Kulturarvsstyrelsen om fredning af fortidsmindet.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumLidt uregelmæssigt anlæg med flere gennembrud. Anlægget er tydeligst set fra syd. Anlægget er fugtigt på midten/på banken. På fortidsmindet står mange gamle bøgetræer. Sparsomt græsdække.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links