Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452544
Sted- og lokalitetsnummer
070619-260
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gammelholm Voldstedet består af en banke, der måler ca. 50 x 65 m. Mod øst, nord og vest er den omgivet af en vandfyldt grav, samt mod vest og nord tillige af en ca. 4 m høj ydervold. Nord- ligt på banken er der en vandfyldt grøft, der omgiver en o- val vold, hvori er indrettet en åben begravelse. En muret bro fører fra øst over til holmen. Voldstedet ligger ca. 500 m nord for Fuglsangs avlsgård, ca. 75 m øst for landevejen mellem Nykøbing og Nysted. Voldstedet er bevokset med spred- te træer. Det er på alle sider omgivet af et stengærde, langs hvis ydre fod fredningsgrænsen går. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, be- byggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet Gammelholm forefundet som beskrevet i fredningstekst. Dog bemærkes supplerende, at der uden for ydervolden i V og N ses en ydre voldgrav, som mod N er næsten opfyldt og i ager. I S løber den indre voldgrav også uden for det fredede område og kan på samme måde kun anes i ager. Voldstedet er helt tilgroet med gamle parktræer og vedbend. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links