9076 oversigt. Set fra N.
.
Foto, detalje
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372616
Sted- og lokalitetsnummer
040223-21
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gisselfeld voldsted. Gisselfelds rektangulære borgbanke, ca. 50 x 75 m, omgives i nord, vest og syd af vandfyldte, ca. 30 m brede grave, hvis sider er delvis stensatte, og i øst af søen. To murede broer fører over gravene til borgbanken, hvorpå den fredede hovedbygning er beliggende. Fredningsgrænsen går langs gravenes ydre overkant, i øst dog langs borgbankens fod ved vandspejlet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres, fjernes eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene eller forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter af- tale med nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Byggeri og anlæg - Museerne.dk
2008
Museal besigtigelse - Museerne.dk
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2008
Museal udgravning - Museerne.dkVed registreringen af fremkomne kulturlag ved den nordøstlige del af Gisselfelds borgbanke konstateredes flere opfyldslag og udsmidslag. Opfyldslag formentlig daterende fra konstruktionen af stensætningerne omkring borgbanken dvs. fra slutningen af 1800-tallet. Udsmidslagene daterede fra 17-1800-tallet. Derudover egetræsstolper og kampesten fra en rektangulær konstruktion, hvis funktion ikke kunne betemmes. Resultatet af dendrokronologisk datering af et par af stolperne viste vintrene 1579-80 og 1580-81 som fældningstidspunkter.
2008
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links