9072 ruinrest NV-hjørne. Set fra Ø.
.
9068 ruinrest SV-hjørne. Set fra S.
.
9065 ruinrest SV-hjørne. Set fra Ø.
.
9056 oversigt. Set fra SV.
.
9058 voldgrav i N oversigt. Set fra V.
.
9059 voldgrav i Ø oversigt. Set fra N.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372615
Sted- og lokalitetsnummer
040223-20
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Valgestrup voldsted. Voldstedet består af en borgbanke, ca. 45 x 18 m, der mod vest, nord og øst er omgivet af vandfyldte grave og mod syd af søen. På banken er en ruintomt der måler ca. 15 x 9 m og som består af enkelte skifter munkesten. I vest fører en gangbro over voldgraven. Voldstedet udgør en del af park- anlægget. Det ligger ved nordenden af søen, ca. 250 m nord- øst for Gisselfeld. Fredningsgrænsen går i vest, nord og øst langs gravens ydre overkant og i syd langs borgbankens fod ved vandspejlet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller evt. tildækning af ruinerne må kun ske efter aftale med nationalmuseet. Oprensning af voldgravene eller forsætlig ændring af vandstanden må ikke finde sted uden nationalmuseets tilladelse. Det fredede areal må anvendes som park i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ruinens fire hjørner er synlige. Ca. 15 m syd for borgbanken en naturligt dannet ca. 30 m lang ø eller rest af en vold.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links