173 borgbanke og dæmning over grav i N. Set fra N.
.
169 oversigt. Set fra ØSØ.
.
9098 voldgrav i syd. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Faxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372617
Sted- og lokalitetsnummer
040223-18
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet Spegedynen. Voldstedet består af en nærmest kvadratisk banke, hvis si- der måler ca. 33 m. Det er omgivet af en næsten tørlagt grav. Nordsiden af banken er udgravet, og bankens overflade er meget ujævn. Voldstedet er bevokset med store træer. Det ligger ca. 50 m nord for Møllebæk på Louisenlund mark. Fredningsgrænsen forløber ca. 3 m fra gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt firsidet Voldsted "Spegedyne" kaldet, som det siges Gisselfelds oprindelige Plads. Voldbakken er c. 8 Al.h. 32-33' l i V-Ø, 23-24' l i N-S. gravene der omslutter det til alle Sider ere 12-14 Al. brede. - Der er gravet i Voldbakkens vestre Del, og over den nordre Grav er kastet en Dæmning.
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links