Detalje, set fra S
.
Oversigt set fra SV
.
Detalje, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
161252
Sted- og lokalitetsnummer
120412-42
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hvarre slot Voldstedet består af fundamentet til en rektangulær bygning, der har målt ca. 6 x 4 m., og hvis kampestenssokkel endnu er synlig. Fundamenet omgives udvendig af jordskråninger, således at hele tomten måler ca. 12 m. i nord-syd og ca. 9 m. i øst- vest. I vest er tomten ved en tør grav skilt fra et plateau, der ind mod den nævnte grav er ca. 17 m. bredt, og som i en bue strækker sig ca. 19 m. ud mod vest. Plateauet hæver sig ca. 2 m. over omgivelserne, der i vest og syd falder ned mod søen. Voldtedet ligger i græs. Grænsen for det fredede areal forløber i vest og syd langs søbredden, i nord efter en øst-vestlig linje 25 m. nord for foden af ruinens nordre jordskråning og i øst langs skellet til den dyrkede mark ca. 10 m. øst for ruinens østside. Ovennævne mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes. ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Ruinerne må ikke restaureres, opmures eller tildækkes uden rigsanti- kvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1888
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræsklædt voldsted i engdrag.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links