Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
180574
Sted- og lokalitetsnummer
131005-160
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgravssænkning En ca. 2 m dyb voldgravssænkning syd for Kås hovedgård. Over sænkningen fører en 6 m bred vejdæmning, hvorunder en stenkiste. Øst for vejdæmningen står vand i en rund dam midt i gravsænkningen, der i øvrigt er tør. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravsænkningens overkanter i nord og syd, i øst og vest ved udmundingen af graven i de naturlige sænkninger, som fortsætter graven til begge sider. Det fredede areal måler således i øst-vest ca. 75 m og i nord-syd ca. 34 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1999
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1999
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1999
Museal prøvegravning - Skive Museum
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister Voldgravssænkning En ca. 2 m dyb voldgravssænkning syd for Kås hovedgård. Over sænkningen fører en 6 m bred vejdæmning, hvorunder en stenkiste. Øst for vejdæmningen står vand i en rund dam midt i gravsænkningen, der i øvrigt er tør. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravsænkningens overkanter i nord og syd, i øst og vest ved udmundingen af graven i de naturlige sænkninger, som fortsætter graven til begge sider. Det fredede areal måler således i øst-vest ca. 75 m og i nord-syd ca. 34 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldgrav syd for hovedgård. Der står vand både vest og øst for vejdæmningen.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links