Oversigt set fra syd
.
Oversigt set fra vest
.
Oversigt set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150611
Sted- og lokalitetsnummer
130211-13
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Brolægning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Åsted by, matr.nr. 1a og 5a m.fl. Sallingholm voldsted Voldstedet består af en midterbanke, der er ca. 4-5 m høj og hvis tværmål er 23 m. Banken er omgivet af en grav, undenom hvilken der mod nord, øst og syd er en vold. Volden afgrænses atter af en ydre grav mod øst, og mod syd og nord af en fra gården til engen førende vej. Mellem vejen og volden er en grusgrav, der hører ind under fredlysningen. Uden om den ydre grav er der en svag antydning af en vold, der afgrænses af træplantninger i øst og syd. Vest for hovedbanken og adskil- te fra denne ved den indre grav ligger 2 firkantede jordstyk- ker ca. 17 x 17 m med en ca. 6 m bred grav imellem. Både nord og syd for disse jordstykker er der grave, der går fra den indre vold ud mod vest. Det fredede område fra øst til vest er 80 m, bredden er i øst 60 m, og i vest 22 m. Voldstedet er bevokset med lyng, i bunden af gravene med græs. NB: Beskrivelsen ovenfor er forkortet. I deklarationen er den mere udførlig.

Undersøgelseshistorie

1869
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1910
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1941
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fint voldsted med markant midterbanke (med fredningssten) og markante volde/grave, som beskrevet. Græsklædt og bevokset med spredte buske, ligger i uopdyrket areal, mod øst, nord og syd skov, mod vest kanal/å. Kan med fordel formidles. I engen vest for dette voldsted ligger voldstedet Sallingholm - betydeligt mindre fremtrædende og tilsyneladende uden fredningsstatus.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links