Borg/Voldsted, mv., Skattevange voldsted

Faktaboks

Kommune
Frederikshavn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
0715115
Sted- og lokalitetsnummer
100211-447
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst

Tingl.: 28/1 1943 og 14/6 1973 Skattevange voldsted Voldstedet består af en lav, flad banke af uregelmæssig, nærmest tresidet form. Banken måler i øst-vest ca. 60 m, i nord-syd ca. 45 m. Den er omgivet af en lavning, der i sydvest har karakter af en gravet ca. 8 m bred voldgrav, langs hvis sydvestige side der strækker sig en ca. 135 m lang og ca. 7 m bred dæmning. Bunden i voldgraven er ca. 1,5 m under bankens topflade, medens dæmningen kun hæver sig ca. 1 m over gravens bund. Dæmningen har et ca. 4 m bredt gennembrud omtrent midt ud for bankens sydvestlige side. Voldstedet er græsklædt og benyttes til græsning. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlag- te koteopmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indteg- net. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1943
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
Skattevange Voldsted.

Videre læsning

Læs mere om Oldtiden i Frederikshavns Kommune

Læs videre om

Eksterne links