Tønder borgbanke og museum set fra syd
.
Tønder Borgbanke set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42051
Sted- og lokalitetsnummer
210503-22
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tønder slotsbanke. Tønder slotsbanke er et 150 x 150 m stort anlæg med en foranliggende grav, der er opfyldt. Under den tidligere el-værksbygning, nu anneks til museet, ligger de underjordiske rester af et middelalderligt borganlæg. Umiddelbart syd for dette, ligger de underjordiske rester af slottet Tønderhus, hvis grundrids er markeret med beplantning. Af slottet er bevaret det bygnings- fredede porthus, der udgør østfløjen af Tønder Kunstmuseum. På slotsbanken ligger Tønder Kunstmuseum, der består af ovenævnte porthus udvidet mod vest, samt 3 separate bygninger mod syd. Mod øst ligger et vandtårn. Mod syd på slotsbanken ligger matr.nr. 1411 det privatejede Nyholm, der består af et beboelseshus og et udhus med garage. Mod vest på matr.nr. 1439 ligger 2 parcelhuse. Fredningsgrænsen fremgår af vedlagte kort.

Undersøgelseshistorie

1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningTønder Slotsbanke er et 150 x 150 m stort anlæg med en foranliggende grav, der er opfyldt. Under den tidligere el-værksbygning, nu anneks til museet, ligger de underjordiske rester af et middelalderligt borganlæg. Umiddelbart syd for dette, ligger de underjordiske rester af slottet Tønderhus, hvis grundrids er markeret med beplantning. Af slottet er bevaret det bygningsfredede porthus, der udgør østfløjen af Tønder Kunstmuseum. På slotsbanken ligger Tønder Kunstmuseum, der består af ovennævnte porthus udvidet mod vest, samt 3 separate bygninger mod syd. Mod øst ligger et vandtårn. Mod syd på slotsbanken ligger på matr.nr. 1411 det privatejede Nyholm, der består af et beboelseshus og et udhus med garage. Mod vest på matr.nr. 1439 ligger 2 parcelhuse. Fredningsgrænsen fremgår af vedlagte kort.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2004
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceIstandsættelsesrapport af murværk på Tønder Slot Ruin
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2007 af murværk mm.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Museal besigtigelse - Museum SønderjyllandArkæologisk overvågning i forbindelse med nedgravning af kabel til standerlamper langs sti på Tønder Slotsbanke. Kabelnedgravningen var 170 meter lang, 30 cm bred og 40 cm dyb. Der blev på intet tidspunkt gravet ned til undergrund. I det opgravede trace fandtes der ingen tegn på kulturlag eller fund ældre end det nedrevne gasværk på stedet.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links