Oversigtsfoto sf NV
.
Østlige grav/å
.
Sydlige voldgrav sf SØ
.

Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250630
Sted- og lokalitetsnummer
180314-81
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tanderup voldsted. Matr.nr. 1a: Voldstedet består af en firesidet borgbanke, der måler ca. 65 x 50 m, og som hæver sig ca. 2,5 m over det omgivende terræn. banken er om- givet af en ca. 6-10 m bred og indtil ca. 2 m dyb grav. I nordvest er graven samt et hjørne af banken blevet udjævnet i forbindelse med anlæggelse af en vej. Graven er således kun bevaret i nord og vest i en længde af henholds- vis ca. 20 – 25 m og ca. 40 m. I syd og vest er der udenfor graven en vold, der er ca. 8 – 10 m bred og fra 0,5 – 1,5 m høj. Volden er i syd ca. 75 m lang og i vest ca. 40 m lang. Rester af en ydergrav er bevaret i syd, hvor den er ca. 12 m bred og ca. 80 m lang og ligger ca. 1 – 1,5 m under det udenfor- liggende terræn samt i vest, hvor den er ca. 50 m lang, ca. 8 m bred og op til 2 – 3 m dyb. Den sydligste del af den vestre ydergrav er delvis udjævnet af vejanlægget. Den nordlige del af den vestre ydergrav er beliggende på matr.nr. 1cs af Tanderup hovedgård. Voldstedet er træbevokset. Fredningsgrænsen forløber i øst og delvis i nord langs gravens ydre overkant, i syd og delvis i vest langs den ydre overkant af ydergraven; i nordvest og delvis i nord går fredningsgrænsen langs den forbipasserende vejs sydlige kant. Matr.nr. 1cs: Del af ydre voldgrav. Den nordlige halvdel af den vestre ydergrav ved Tanderup voldsted er ca. 25 m lang, ca. 8 m bred og indtil 2 – 3 m dyb. Voldgraven er løvtræsbevokset. Fredningsgrænsen forløber langs gravens overkanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.Ny beplantning må kun foretages efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTanderup Voldsted. Som fritekst. Dog er voldgraven mod øst, i gårdens haveside omkring 1970 indskrænket til ca. 3 m's bredde, for at der skulle stå vand i den. Den nordlige del af den vestlige vold og ydergrav ligger i dag i en parcelhushave. Beplantet med græs, stauder og graner. Hjørnet hvor den sydlige og vestlige ydre vold mødes er gennemskåret, af en ca. 1-1,5 m bred afløbskanal mellem vej og indre voldgrav (V-Ø). Indre voldgrav er ved at gro til. Alt tilgroet. I løvskov. ** Seværdighedsforklaring ** Der kommer en gang imellem folk lang vejs fra, også større grupper. Hvis plejet et "**" sted Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links