Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322320
Sted- og lokalitetsnummer
030708-42
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Toftholm voldgrav Af den vandfyldte voldgrav, som har omgivet en firesidet ca. 65 x 70 m stor banke, er bevaret den østre og søndre grav i fuld udstrækning, og de sydligste 40 m af den vestre grav (udvendig mål), endvidere ca. 20 m af den østligste del af den nordre grav (ligeledes udvendig mål). Gravens bredde va- rierer fra 9 til 12 m, og dens skråninger er græs-og busk- klædte bortset fra den østlige kant af den vestre grav, som er stensat ved vandspejlet. I nord og øst fører træbroer over graven. Fredningsgrænsen forløber 1 m fra gravens øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, henlæggel- se af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyr- res. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vand- standen må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorToftholm, 3,0 x 94,0 x 89,0 m. Voldgraven fremtræder som beskrevet på kartotekskort med en næsten firkantet borgbanke, der måler ca. 3 x 70 x 65 m. (N-S) omgivet af vand som skitseret. Numrene 1) -4) henviser til skitse: 1) Skel i terræn, borgbanken markeret. 2) Stensætning i kant af banken. 3) Kloak fra Mørkøv, ca. 2 m. fra voldgrav. 4) Vandfyldt voldgrav. På 4 cm.-kort er den V-lige del af voldgraven ikke indtegnet. Ejer fortalte, at kloakledningen fra byen var gammel - så også sådan ud. I yderkanten af anlægget vokser gamle løvtræer og buskads. Banken er græsbevokset (bliver jævnligt klippet) - indgår i parken til nuværende hovedbygning NV for banken. Voldstedet ligger umiddelbart Ø for alleen og indkørslen til nuværende gods, ret lavt i et bølget landskab ved Kobbelå enge. Da det ligger i park med gamle løvtræer og underskov, ses det ikke på afstand. Jeg har alligevel givet det en landskabelig virkning p.g.a. sin (lave) beliggenhed - muligvis bedre udsyn efter løvfald. Omtrent 2 m. fra allé og 300 m. til offentlig vej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret voldsted med græsbevokset banke. Næsten omgivet af vandfyldt grav. Lavt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBanke 65 x 70 m omgivet af voldgrav, fredet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links