grav i vest
.
Overflade med fredningssten
.
Den østlige grav
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
371610
Sted- og lokalitetsnummer
090614-8
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted. Voldstedet er rektangulært formet med en jævn topflade på ca. 5 x 8 m, der hæver sig ca. 2,5 m over det omgivende ter- ræn. Siderne er stejle. I topfladen ses langs yderkanterne ca. 1 fra disse en del rå kampesten i jordoverfladen, lige- som der i det sydvestre hjørne findes lignende sten, liggen- de i form som fundament af en bygning på ca. 5 x 5 m. Vold- stedet er skovbevokset. Fredningen omfatter voldstedsban- ken og et bælte af 2 m's bredde deromkring, regnet fra fo- den af bankeskrænterne.

Undersøgelseshistorie

1920
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1957
Registrering via historisk dokumentation - Det Kulturhistoriske Centralregister
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet ligger ca. 30 m. fra vejen i fugtigt sumpområde omgivet af løvskov. Træerne på og omkring voldstedet er fældet for en del år siden, hvorved hele området er ved at vokse til i krat. Om få år vil voldstedet ikke være synligt fra vejen. Kan soigneres for små midler. ** Seværdighedsforklaring ** Pænt velbevaret voldsted, der ses fra vejen omend ikke ret tydeligt p.g.a. buskbevoksningen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog kunne de i fredningsteksten nævnte sten ikke findes

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links