Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37169
Sted- og lokalitetsnummer
080810-51
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort: 3716-7,6,8,9 Matr.: Sønder Nærå matr.nr. 4ah. (Sønder Nærå Hestehave) Lav høj i tæt underskov og buskads. Usikre omrids, ca. 0,50- 0,75 x 15-18 m. I skovens SØ-hjørne.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid I samme Lod findes længer mod Øst en Højning, der dog tillige med Omgivelserne ere saa tæt bevoksede med ung Gran, at Omridsene ikke lade sig bestemme, og det maa henstaa tvivlsomt, om her er en opkastet Høj. [tilføjelse 1892:] Den som mulig Gravhøj angivne bevoksede Højning smst. er nu aaben, men Omridsene dog saa utydelige, at det ikke tør afgøres, om her foreligger en opkastet Høj. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 1,0 x 15,0 x 13,0 m. ** Seværdighedsforklaring ** Lille velbevaret høj. Ligger sammen med 4 andre 5 m. fra offentlig vej. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links