Oversigt over borgbanken set fra sydøst
.
Oversigtsfoto fra mah 2015
.
Oversigt fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Morsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
160557
Sted- og lokalitetsnummer
110514-34
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gammelvold. En firkantet jordbanke, forsynet langs ydersiderne af den jævne overflade med volde, ca. 32-33 skridt lange og indven- dig indtil 5 fod høje. Udvendig er banken omgivet af en grav af forskellig dybde. På den nordlige side findes adgangen til voldstedet over en opfyldning i graven og gennem en åbning i volden. I bankens nordøstlige hjørne ligger en for- højning i terrænet indenfor volden og i det sydvestlige hjør- ne en fordybning. På den østlige side findes ligeledes tæt indenfor volden en firkantet, stensat fordybning.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Tinglysning - Kulturstyrelsen
1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBeskadigelser: Som det fremgår af billedsekvensen har kreaturer haft adgang til voldstedet og anrettet adskillige alvorlige skader i form af nedtrampning af især voldgravssiderne. Voldstedet er indhegnet, men det er for at holde kreaturerne inde på voldstedet. Færdsel: Såvidt det kunne ses, har knallertkørsel fundet sted, dog uden at anrette skader. Ejeren oplyser, at skaderne fortrinsvis skete i '77, hvor der gik ca. 50 køer på voldstedet. Idag går der kun en eller to og ejeren vil fremover holde dem ude fra voldstedet. En istandsættelse af voldstedet er nødvendig, men det bør ske med arkæologisk bistand. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1980: Græs
1996
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Morslands Historiske Museum
1996
Ler- /mergelgravning - Morslands Historiske Museum
1996
Diverse sagsbehandling - Morslands Historiske Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er et voldsted der ligger i dyrket mark. Består af firkantet central borgbanke omgivet af voldgrav og ydervold hele vejen rundt.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links