Den sydvestligste kælder, set fra V
.
Den nordvestligste kælder, set fra Ø
.
Den vestligste kælder længst mod nordøst på pladsen, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Frederikshavn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
0616139
Sted- og lokalitetsnummer
100303-94
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 100 f.Kr. - 0 e.Kr.)

På et fladt næs tæt ved vandløb og på det faldende terræn ud mod Kattegat ligger syv stensatte anlæg gravet ned i jorden. De har alle forskellig form, men kaldes kældre, fordi man regner med, at de har været brugt til opbevaring og været knyttet til en bebyggelse i ældre jernalder. Kældrene er solidt byggede og passer ind i en generel stenbygningsarkitektur, som fandtes i Vendsyssel i jernalderen.

Original fredningstekst

Ruiner af brønde/kældre fra jernalderen Seks kældre, A-F, med vægge bestående af flere skifter marksten. Kældrene har forskellig grundplan og dybde. Anlæggene ligger åbne og synlige indenfor et ca. 55 x 20 m stort græsklædt areal med øverste stenskifte lige under terræn. Anlæg A er ca. 7 m langt nordøst-sydvest og op til 4,5 m bredt. Anlæg B er ca. 3,5 m langt øst-vest og op til 2,5 m bredt. Anlæg C har et ca. 9 m langt og op til 2,4 m bredt hovedforløb øst-vest, hvorfra der vinkelret mod nord ligger et ca. 4 m langt og op til 1,5 m bredt sideforløb og mod syd et 4 m langt og op til 1,2 m bredt sideforløb. Anlæg D er ca. 11,8 m langt nord-syd og op til 2 m bredt. Anlæg E er to sammenhængende kældre, tilsammen ca. 5 m lange øst-vest og op til 3,8 m brede. Anlæg F er ca. 5,5 m langt og op til 1 m bredt.

Undersøgelseshistorie

1959
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenLøgten Mark var i 2009 en del af Slots- og Kulturstyrelsens formidlingsprojekt Danmark Oldtid i Landskabet, hvor lokaliteten, der i dag har karakter af national seværdighed, blev sikret offentlig adgang og en ny skiltning af fortidsminderne.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links