Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452470
Sted- og lokalitetsnummer
070603-11
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 5400 f.Kr. - 3951 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 1/5 1924 (Jørgen Adalbert Wichfeld) Worsåes Ø, 42 x 20 m, med stenaldersboplads. Rør og krat.

Undersøgelseshistorie

1859
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUndersøgelse af bopladser på holmen og andre holme i Søndersø tæt ved Engestofte. På grund af flere års tørke var vandstanden sunket således, at en del holme og små øer dukkede frem. På disse fandtes mange pælerester, ildsteder og meget flint.
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidWorsaaes Ø. i Maribo Søndersø. Holmen er nu 42 x 20 m, ganske lav, kun indtil 1/3 m. over Vandfladen. Overfladen er nu her Græsbevokset, med et Par Buske. Tæt om Holmen et bredt Løvbælte i tætte Smaasten, hvori ogsaa slaaet Flint. En Del Sager beror paa Engestofte. - Fredlyst 1924. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidWorsåes Ø. 42 x 20 m, med stenalderboplads. Rør og krat.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Worsaaes Ø", lille ø i Søndersø. Med stenalderboplads. Ikke besøgt p.g.a. vanskelighed med at skaffe båd. At dømme efter iagttagelse fra den nærliggende søbred i NØ kan der dog næppe være sket nogen beskadigelser eller krænkelse af øen, der er omgivet af en bred rørskov. Af ovennævnte årsag er målene dels skønnede, dels overført fra fredningstekst. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links