Oversigt - set fra sydvest.
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1611119
Sted- og lokalitetsnummer
120208-97
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1499 e.Kr.); Marksystem, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Arealfredet ved kendelse af 18.11. 1942 + OFN kendelse af 10.5. 1944. (Oldtidsagre) = nedlagt middelalderlig landsby Fredningen omfatter 18430 m2 af matr.nr. 1a og 1830 m2 af matr.nr. 1c. De fredede arealer viser spor af en længst for- svunden landsby med gadekær og et tilsluttende system af ag- re, omsluttede af stenfyldte diger. Alstrup hede, matr.nr. 1c: (Oldtidsagre) nedlagt landsby. I skellet til Alstrup hede, matr.nr. 1a.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2003
Museal prøvegravning - Aalborg Historiske Museum
2006
Museal forundersøgelse - Nordjyllands Historiske MuseumÅHM 5221: Ved forundersøgelserne i 2003 og 2006 blev der registreret fire nedgravninger af forhistorisk karakter. Det drejer sig om en kogestensgrube, en grube med keramik og to nedgravninger med brandlag, måske kogegruber eller brandgrave. Fra den forsvundne middelalderlige landsby Alstrup blev der fundet og udgravet et ca. 4,7 x 21 m stort hus. Omtrent 170 m nord for dette blev der fundet stolpehuller fra formentlig yderligere mindst 4 huse. Desuden blev der fundet talrige spor efter stendiger eller grøfter, der formentlig har indgået i landsbyens system af marker og gårdtofter. De fundne spor er indtil videre dateret til 1300-1400-tallet på baggrund af typologi og keramikfund. Der afventes enkelte 14C-dateringer.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumMarksystem og boplads i fredet areal.
2016
Museal udgravning - Nordjyllands Historiske MuseumÅHM 5221: Ansøgning om bevilling til udgravning af dyrkningstruet areal.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links