Botanisk Laboratorium
.

Botanisk Laboratorium ligger på Gothersgade 140 i Københavns Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Bygningshistorie

Efter overdragelsen af et areal fra Krigsministeriet til Undervisningsministeriet til anlæggelse af Botanisk Have samlede universitetet relevante institutter, Botanisk Laboratorium og Botanisk Museum samt andre forskningsinstitutioner som Mineralogisk Museum og Polyteknisk Læreranstalt på arealet. Botanisk Laboratorium blev opført 1888-90 og indeholdt foruden laboratorierne et auditorium, boliger for en professor i botanik (havens direktør) og en professor i plantefysiologi. I 2008 blev det besluttet at Det Samfundsvidenskabelige Bibliotek skulle overføres til det tidligere Botanisk Laboratorium. Bygningen blev i denne anledning af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur foreslået fredet. Kulturarvsstyrelsen vurderede sammen med Københavns Universitet og arkitektfirmaet Møller og Grønborg at en fredningssag burde afvente den planlagte ombygning, idet ombygningen blev planlagt og gennemført som hvis bygningen var fredet.

Beskrivelse

Botanisk Laboratorium/Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek ligger trukket tilbage fra såvel Gothersgade som Farimagsgade. Foran hovedfacaden mod Gothersgade er anlagt en aksefast forplads med adgang mellem markante portpiller og med cirkelrunde brostensbelagte cykelparkeringer på hver side flankeret af to store platantræer. Bygningens grund er mod to gader afgrænset af et gitter i støbejern, som det mod Gothersgade strækker sig til afgrænsningen mod Botanisk Have og mod Farimagsgade til afgrænsningen ved den lave gård. Gitteret strækker sig hele vejen rundt om Botanisk Have. I Botanisk Have er hvert hjørne af haven markeret med en bygning. Botanisk Laboratorium/Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek ligger som en betydelig bygning på det nordvestlige hjørne af haven. Vedligeholdelsestilstand: Bygningen er nyrenoveret. Rumstrukturen ses så godt som uændret, dog er der tilføjet en elevator fra kælder til 2. sal. Planbestemmelser: Der findes ikke lokalplan for området. Kommuneatlas: I Bydelsatlas Inder By/Christianshavn har bygningen bevaringsværdi 2.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links