Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra NV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27172
Sted- og lokalitetsnummer
030503-32
Anlæg
Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Umatrikuleret gadejord, Nordby Brønd nr. 2 Brønden ligger ved Hæderlighedsgyden ud for nr. 9 og 11, kommunevej nr 35 og beskrives: Rund brønd, ca 9 m dyb og bygget af ukløvede kampesten. Ved vandspejlet, ca 1,6 m over bunden er brøndens diameter 2,5 m, mens den 1,5 m under jordoverfladen måler 3,3 m i diameter. På de øverste 1,5 m indsnævres brønden, og åbningen, der består af en karm af granitpæle, måler ca 1,5 x 1,5 m. Betondækslet og trækonstruktionen over brønden er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBrønd nr. 2. Som beskrevet i fredningstext. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med Nordby's bygningsmiljø.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBrønd
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links