Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272650
Sted- og lokalitetsnummer
010509-160
Anlæg
Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Kildeanlæg, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst, men meddelt til ejer NST Brønd/kildeanlæg, ”Holtekilden”. En omtrent cirkelformet brønd, 1,7 m i diameter, sat af natursten. Vandspejlet lå, ved besigtigelsen 12. juni 2008, 0,3 m under brøndens overkant, hvilket svarer til 1 – 3 skifter synlige sten. Brøndens dybde måltes til 1 m, men den er formentlig noget dybere. Grønnese Skovs fredskovsdige (stendige), er lagt i en bue bag om/øst om brønden, som derved kommer til at ligge i et rummeligt, halvcirkelformet græsklædt areal, fuldt synlig og tilgængelig for alle, ud mod offentlig vej i V.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKilde.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiBrønd sat af kampesten i kampestensat indelukke

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links