Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27264
Sted- og lokalitetsnummer
010509-30
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj 2,5 x 15 m. Sammenbygget med sb. 29. Større sænkning i top, vestre side afgravet med eftergroet skrænt. Græsklædt med krat i ager.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2 Høie [sb.29-30]. Den sydlige Høi [sb.30] har været omgiven med en Kreds af store Stene, midt i den laae en Dolk af Bronze, omgiven med Smaastene og Trækul. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1887
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 15 m., sammenbygget med 29. Større Sænkning i Top, vester Side afgravet med eftergroet Skrænt. Græsklædt med Krat i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i krat sammenbygget med 2726 3. En tæt kratbevoksning umuliggør såvel opmåling som en udtømmende vurdering af omfanget af eventuelle skader. Langs højens sydlige fod og sammenbygget med denne løber en skelvold i retning Ø-V. Affald (en ubetydelig mængde der dog af tekniske årsager ikke lod sig fjerne af berejseren) på den sydlige højside beordret fjernet. Aftale herom med Birthe Ortwed på Stenhøjgård, der ville lade beskeden gå videre til sin nabo, der mentes at være den nuværende ejer af højen. Plejeplan: Højen bør sammen med 2726 3 ryddes for vegetation og retableres og bevoksningen omkring højene udtyndes af hensyn til den landskabelige virkning. Begge høje bør herefter henligge græsklædte, en tilstand der dog kun kan tænkes opretholdt gennem regelmæssig pleje. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links