9258 formidlingsskilt, ca. 400 m øst for skansen. Set fra S.
.
9263 oversigt. Set fra V.
.
9259 oversigt. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
423094
Sted- og lokalitetsnummer
050507-316
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted. Voldstedet består af en rund borgbanke, hvis topflade må- ler ca. 16 m i diameter. Topfladen omgives af en ca. 1,50 m bred kronvold af vekslende højde, højst i øst, hvor den er ca. 1,50 m over topfladen, lavest i vest, hvor den er ca. 0,50 meter. Kronvolden er i nord gennembrudt af en ca. 2 m bred passage. Borgbanken hæver sig ca. 4 m over en om- givende tør voldgrav med foranliggende svag, indtil 2 m bred og 0,5 m høj vold, der er udjævnet i nord. Voldstedet, der ligger ved kystskrænten i Mandemarkes sydøstlige hjørne, er bevokset med træer og krat. Grænsen for det fredede areal forløber langs den ydre fod af den ydre ringvold, og hvor denne er sløjfet i nord, i samme afstand fra borgbankens fod som på de øvrige sider, således at det fredede areals diameter er ca. 45 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun foretages med rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1913
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. 4 x 45 m. Stærkt overgroet og uoverskueligt, men synes at svare til beskrivelsen: rund borgbanke, hvis topflade på ca. 16 m i diameter er omgivet af en kronvold. Banken hæver sig ca. 4 m. over en omgivende, tør voldgrav med foranliggende lav vold. Volden er udjævnet i nord. ** Seværdighedsforklaring ** Er måske en seværdighed, men skal i så fald ryddes og plejes og have bedre adgangsforhold. Bevoksning: 1981: Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links