Brejngård, Åsum Bygade 15
.
Brejngård, Åsum Bygade 15
.
Brejngård, Åsum Bygade 15
.
Brejngård, Åsum Bygade 15
.
Brejngård, Åsum Bygade 15
.
Brejngård, Åsum Bygade 15
.
Brejngård, Åsum Bygade 15
.

Brejngård, Åsum Bygade 15 ligger på Åsum Bygade 15 i Odense Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Gården er et særdeles tidstypisk anlæg med et fritliggende grundmuret stuehus opført som et muret længehus med frontispice på begge sider, en række dekorative detaljer og skifertag. De tre sammenbyggede avlslænger var som oftest i midten af 1800-årene oprindeligt af bindingsværk og havde stråtag, men umiddelbart efter 1900 blev staldlængen erstattet af en grundmuret længe med en udløberfløj. Efterfølgende har gården udviklet sig og der blev bygget frugtlager og maskinhus nord for bygningerne.

Beskrivelse

Gården er beliggende som den yderste gård i den nordlige udkant af landsbyen Åsum. Mellem stuehuset og vejen er prydhaven og den fine indkørsel placeret, men nyttehaven og arbejdsindkørslen til gården er placeret langs en mindre sekundær vej. Den ældste del af gården er opbygget helt klassisk med et fritliggende relativt stort stuehus og tre sammenbyggede avlslænger, hvor laden, der er placeret overfor stuehuset, er lidt større i såvel højde som bredde i forhold til sidelængerne. Stuehuset har sokkel af tilhugget granitsten, blankt gult murværk med hjørnelisener, en markant hovedgesims og bryn over de svagt buede vinduesstik. Huset har sine originale grønmalede dannebrogsvinduer og fyldingsdøre intakte. Heltaget er skiferbeklædt.

I nordenden er bryggers og mælkekælder, efterfulgt af køkken med spisekammer og folkestuen. Dernæst er dagligstuer og entréen og soveværelse mod gården og den fine stue og havesal mod haven. På 1. salen er en række pigeværelser. På den nordligste længe er gårdsiden omsat til gul blank grundmur ligesom udvidelsen af kostalden. Udover kostald indeholder længen både svinesti og hestestald. Umiddelbart udenfor staldene er møddingen placeret. Den sydlige længe, som indeholder karlekamre, værksted hønsehus mm, og agerumsladen er af bindingsværk med grønt opstreget tømmer og gulkalkede tavl. Det oprindelige stråtag er erstattet af bølgeeternit. Længerne har traditionelle støbejernsvinduer med forskelligt udtryk, og revledøre og -porte. Nord for det tidligste anlæg ligger et grundmuret frugtlager, et maskinhus og et brændehus. Brændehuset har samme bindingsværk som avlslængerne og er samtidig hermed, mens frugtlageret og maskinhuset er fra henholdsvis 1911 og 1914.

Fyns Amt har i forbindelse med køb af jord til vejanlæg erhvervet ejendommen. Bygningerne ønskes nu solgt ved offentligt udbud. Gården har fra opførelsen indtil amtets overtagelse været i samme slægts eje. Bygningerne er generelt i god stand. Stuehuset er vel vedligeholdt ligesom frugtlageret. På udlængerne er tag og fag i god stand, men flere steder på især laden er bindingsværkets fodrem og bunden af stolperne rådne.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links